Polityka prywatności

Polityka Prywatności odnosi się do naszego Fanpage’a na portalu Facebook i zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

§ 1. Co to są dane osobowe ?

Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamości tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów, w tym zapisywanych w plikach cookies. Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych.

§ 2. Skąd uzyskujemy Twoje dane osobowe ?

Podanie Twoich danych jest dobrowolne, a podstawą przetwarzania danych jest Twoja zgoda. Dobrowolnie decydujesz się na polubienie naszego Fanpage poprzez kliknięcie przycisku „lubię to” lub „obserwuj” Fanpage, bądź pozostawienie komentarza pod postem. Zasady panujące na Fanpage ustala Biuro Podróży Turkus, natomiast zasady korzystana z serwisu Facebook określa jego regulamin.

Mając na względzie reguły portalu Facebook będziemy widzieli Twoje imię, nazwisko, zdjęcie oraz informacje ogólne umieszczone w Twoim profilu jako dane „publiczne”.

Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portal społecznościowy Facebook na warunkach określonych pod linkiem https://www.facebook.com/privacy/explanation.

§ 3. Kto jest Administratorem Twoich danych ?

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Bartosz Muras, 43-267 Suszec, ul. Perłowa 4

Wszystkie dane osobowe, które zbieramy na naszym Fanpage przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO.

Administratorem Twoich danych jest także serwis Facebook Ireland Ltd. Zakładając konto w serwisie Facebook zaakceptowałeś regulamin serwisu (zawarłeś z serwisem nienegocjowalną umowę), co uprawnia Cię do korzystania z Facebooka. Bliższe informacje o tym, jak Facebook Ireland Ltd. przetwarza Twoje dane osobowe możesz znaleźć pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation

§ 4. Jak chronimy Twoje dane osobowe ?

Twoje dane osobowe są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi. Przetwarzamy Twoje dane osobowe przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. Wskazujemy, że dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy. Niezależnie od stosowanych przez nas środków ochrony Twoich danych osobowych także Facebook stosuje swoje zabezpieczenia.

W celu uzyskania informacji temat stosowanych przez Facebook zabezpieczeń skontaktuj się z serwisem:

§ 5. Jakie prawa przysługują Ci w stosunku do Twoich danych ?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

  • prawo dostępu do Twoich danych;

  • prawo żądania sprostowania danych;

  • prawo do usunięcia danych (w określonych w RODO sytuacjach);

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

  • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora;

  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

§ 6. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe ?

Podstawa? prawna? przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu administrowania i zarządzania Fanpage, udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania kierowane do nas udzielania w formie prywatnych wiadomości, prowadzenia z Tobą konwersacji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami, udostępniania postów jako osobie obserwującej nasz Fanpage, marketingowym polegającym na informowaniu o naszej działalności oraz o naszych usługach za pomocą postów, które umieszczamy na naszym Fanpage, statystycznym polegającym na prezentowaniu nam przez Facebook Ireland Ltd. danych o wyświetlaniu naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych obserwujących; dane prezentowane nam przez Facebook Ireland Ltd. są danymi statystycznymi, jednak są tworzone na podstawie obserwacji przez tę spółkę Twoich zachowań na naszym Fanpage.

§ 7. Jak długo będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe ?

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

  • Po zakończeniu kontaktu z Tobą (udzieleniu odpowiedzi na zapytanie), dane mogą być archiwizowane. Nie jesteśmy w stanie określić dokładnego okresu archiwizacji danych, a tym samym usunięcia wiadomości. Jednakże, maksymalny okres nie będzie wynosić dłużej niż terminy przedawnienia roszczeń wynikające z przepisów prawa.

  • prowadzenia/istnienia Fanpage, okres w którym nas obserwujesz lub okres w którym posiadasz konto w serwisie społecznościowym Facebook. W każdej chwili możesz przestać, obserwować nasz Fanpage, jednakże wiązać się to będzie z brakiem dostępu do treści tam umieszczonych. Możesz też usunąć komentarze znajdujące się na naszym Fanpage bądź usunąć konto w serwisie Facebook.

§ 8. Komu możemy udostępnić Twoje dany osobowe ?

Twoje dane osobowe możemy udostępnić podmiotom uprawionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, a mianowicie upoważnionym pracownikom oraz współpracownikom Administratora, a także upoważnionym pracownikom i współpracownikom podmiotów świadczących usługi na rzecz Administratora (przede wszystkim świadczące usługi prawnicze, związane z prowadzeniem Fanpage etc.), przy czym takie podmioty przetwarzają? dane na podstawie umowy z Administratorem, wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom danych, takim jak portal Facebook. W razie zaistnienia takiej potrzeby udostępnimy Twoje dane organom państwowym.

Zgodnie z regulaminem Facebooka Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do odbiorców danych, którzy przystąpili do Tarczy Prywatności – Privacy Shield, odbiorcy Ci w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, gwarantują poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy prawa Unii Europejskiej.

Translate »